เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
   
 
 
 

 

 


  กิจกรรมวันส้วมโลก  World Toilet Day 2023 
   
  งานบายศรีสู่ขวัญ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
   
  การประชุมประชาสัมพันธ์โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างออ...
   
  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล...
   
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
 
วิดีโอแนะนำ “เทศบาลตำบลป่งไฮ” ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
MV ประกอบเพลง รี รี รี โกไข่และเยาวชน ทต.ป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

 


ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้