เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
   
 
 
 

 

 


  การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
   
  ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์และการมอบรางวัล ศูนย์อปพร.ดีเด่น และ อปพร.ดี...
   
  รับรางวัลศูนย์ อปพร. ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2567
   
  งาน "MOI Waste Bank Week
   
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
 
กิจกรรมในเดือนมกราคมของเทศบาลตำบลป่งไฮ
วิดีทัศน์แนะนำเทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
MV ประกอบเพลง รี รี รี โกไข่และเยาวชน ทต.ป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

 


ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

 
 
 
 
เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
โทร 042-490-496/ โทรสาร 042-490-493
© copyright 2024 design by Timesmediawebdesign