เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) [ 4 ต.ค. 2565 ]59
2 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) [ 30 ก.ย. 2565 ]48
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]173
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 [ 1 ม.ค. 2564 ]218
5 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]158
6 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]164
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561-2565 [ 30 ก.ย. 2563 ]126
8 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 30 มิ.ย. 2563 ]201
9 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2562 [ 29 มิ.ย. 2563 ]203
10 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 ) [ 20 ก.พ. 2563 ]265
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564 [ 27 พ.ย. 2561 ]269
12 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2560 [ 27 พ.ย. 2561 ]262