เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]14
2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 เม.ย. 2566 ]41
3 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 21 มี.ค. 2565 ]156
4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 ธ.ค. 2564 ]115
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) รอบเดือนธันวาคม ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 23 ธ.ค. 2563 ]188
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) รอบเดือนเมษายน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]219
7 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถื่น (พ.ศ.2563-2565) รอบเดือนตุลาคม 2562 (1) [ 20 พ.ย. 2562 ]250
8 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถื่น (พ.ศ.2563-2565) รอบเดือนตุลาคม 2562 (2) [ 20 พ.ย. 2562 ]255
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานราย ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 27 พ.ย. 2561 ]156