เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 3 ต.ค. 2565 ]16
2 คู่มือ วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 20 มิ.ย. 2565 ]88
3 คู่มือ การลางานข้าราชการ [ 20 มิ.ย. 2565 ]72
4 คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการลา [ 1 ม.ค. 2564 ]201
5 คู่มือการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลป่งไฮ [ 1 ม.ค. 2564 ]174
6 แนวทางการลา จริยธรรมข้าราชการ ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยราชการ [ 20 ก.ค. 2563 ]146
7 คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร [ 6 มี.ค. 2563 ]145
8 แบบคำร้องทุกข์ [ 22 ม.ค. 2562 ]258
9 คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.ป่งไฮ [ 10 ม.ค. 2562 ]198