เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 29 ก.ย. 2566 ]12
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อบต.ป่งไฮ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (ส่วนที่ 1 ) [ 18 มิ.ย. 2563 ]279
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อบต.ป่งไฮ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (ส่วนที่ 2 ) [ 18 มิ.ย. 2563 ]291
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อบต.ป่งไฮ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (ส่วนที่ 3 ) [ 18 มิ.ย. 2563 ]280
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อบต.ป่งไฮ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (ส่วนที่ 4 ) [ 18 มิ.ย. 2563 ]233
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อบต.ป่งไฮ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (ส่วนที่ 5 ) [ 18 มิ.ย. 2563 ]305
7 แต่งตั้งคณะกรรมการแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.2561 – 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) [ 27 พ.ย. 2561 ]385