เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 461 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศร่างวิจารณ์โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนพาราแอสฟัสต์ คอนกรีต เส้นบ้านหนองชัยวานใต้ หมู่ 15 ไปบ้านสังคมพัฒนา หมู่ 8 [ 14 พ.ค. 2567 ]13
2 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 26 มี.ค. 2567 ]37
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา [ 15 มี.ค. 2567 ]30
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอลีน [ 7 มี.ค. 2567 ]13
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ 6 มี.ค. 2567 ]11
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร [ 5 มี.ค. 2567 ]12
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค [ 4 มี.ค. 2567 ]12
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 4 มี.ค. 2567 ]13
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายนาถ เชื้อตาหมื่น ไปลานยาง หมู่ 6 [ 21 ก.พ. 2567 ]17
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า [ 21 ก.พ. 2567 ]11
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ 21 ก.พ. 2567 ]14
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่อส่งน้ำไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านป่งไฮ หมู่ 1 [ 21 ก.พ. 2567 ]10
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 20 ก.พ. 2567 ]11
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล [ 19 ก.พ. 2567 ]12
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายพลาสวูด [ 19 ก.พ. 2567 ]14
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 13 ก.พ. 2567 ]9
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 12 ก.พ. 2567 ]9
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 12 ก.พ. 2567 ]7
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ [ 12 ก.พ. 2567 ]8
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง [ 12 ก.พ. 2567 ]13
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24