เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 11 ม.ค. 2566 ]19
2 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 29 ก.ย. 2565 ]16
3 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 22 ก.ย. 2565 ]17
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ วันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 [ 13 มิ.ย. 2565 ]92
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 [ 13 มิ.ย. 2565 ]100
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 [ 13 มิ.ย. 2565 ]83
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 [ 13 มิ.ย. 2565 ]82
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 [ 13 มิ.ย. 2565 ]89
9 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 [ 13 มิ.ย. 2565 ]91
10 สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 [ 9 พ.ค. 2565 ]14
11 สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 16 มี.ค. 2565 ]16
12 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ-สมัยสามัญ สมัยแรก วันจันทร์ ที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. [ 7 ก.พ. 2565 ]18
13 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 31 พ.ค. 2564 ]165
14 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 16 พ.ค. 2564 ]161
15 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ ครั้งแรก ประจำปี ๒๕๖๔ [ 10 พ.ค. 2564 ]169
16 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]175
17 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]171
18 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]167
19 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 11 ธ.ค. 2563 ]171
20 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]194
 
หน้า 1|2