เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]28
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 เม.ย. 2566 ]36
3 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) พ.ศ. 2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]23
4 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy [ 17 เม.ย. 2566 ]24
5 การสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy) [ 30 ม.ค. 2566 ]22
6 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาน ประจำปี 2564 [ 22 มี.ค. 2565 ]138
7 นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy [ 28 ม.ค. 2565 ]108
8 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]130
9 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่องมาตรการในการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ 2564 [ 25 ส.ค. 2564 ]79
10 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่องมาตรการการใช้ดุลยพินิจ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]76
11 ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งการทุจริต หรือตรวจสอบพบการทุจริต พ.ศ.2564 [ 20 พ.ค. 2564 ]74
12 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม ในการส่งเสริมความโปรรงใสและป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2654 [ 20 พ.ค. 2564 ]74
13 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่องมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2564 [ 20 พ.ค. 2564 ]77
14 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]86
15 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พ.ศ. 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]70
16 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่องมาตราการป้องกันการรับสินบน พ.ศ. 2564 [ 24 มี.ค. 2564 ]75
17 รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]148
18 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]148
19 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ 2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]145
20 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม ในการส่งเสริมความโปรรงใสและป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]153
 
หน้า 1|2