เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร พ.ศ.2564 [ 22 มี.ค. 2564 ]174
2 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ม.ค. 2563 ]181
3 การส่งเสริมวัฒนธรรมขององค์กร [ 5 ส.ค. 2562 ]247
4 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 5 มิ.ย. 2562 ]181
5 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 30 พ.ค. 2562 ]182
6 ประมวลจริยธรรม ปี 2562 [ 31 ม.ค. 2562 ]189
7 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ม.ค. 2562 ]230
8 แบบคำร้องทุกข์ [ 22 ม.ค. 2562 ]194
9 มาตราการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต อบต.ป่งไฮ [ 22 ม.ค. 2562 ]200
10 มาตราการการใช้ดุลยพินิจ อบต.ป่งไฮ [ 21 ม.ค. 2562 ]179
11 มาตรการป้องกันการรับสินบน อบต.ป่งไฮ [ 17 ม.ค. 2562 ]240