วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงท่อส่งน้ำไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านป่งไฮ หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ (นางขำ พันธุมาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อมาตรวัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุใช้ในการแข่งขันกีฬาป่งไฮคัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บค 6832 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ (นางขำ พันธุมาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง