เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การตรวจสอบรายงานการเงิน ของเทศบาลตำบลป่งไฮ [ 25 ก.ค. 2565 ]108
2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2565 ]125
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]114
4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]198
5 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]162
6 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]184
7 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]171
8 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]160
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ประจำปี 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]307
10 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]313