เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
 
 

 

 


   ออกแจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนตำบลป่งไฮทั้ง 18 หมู...
   
  วัน พุธ ที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2564🔷 ...
   

วัน พุธ ที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2564 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลป่งไฮ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาล...

  วันจันทร์ ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 📣...
    วันจันทร์ ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 📣 👉ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยสามัญ สมั...
  🔶วันศุกร์ ที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ...
    🔶วันศุกร์ ที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 🔶 🔷นายออมสิน คำมุก นายอำเภอเซกา ป...


 
อินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ "การเลือกตั้งท้องถิ่น" สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬ
ดีวีดีสารคดีวิทยุต้นแบบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น

 


ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561