เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
 
 

 

 


  ทต.ตำบลป่งไฮ (กองสวัสดิการ)ได้จัดทำโครงการอาสาพัฒน...
   
  ทต.ตำบลป่งไฮ (กองสวัสดิการ)ได้จัดทำโครงการส่งเสริม...
   
  ลงสำรวจพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อเติมซ่อมแซมท...
   
  วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ บ้าน...
   

วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ บ้านโคกโขง หมู่ที่ 4 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึง... 
คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ ชุด เทศบาลคืออะไร?
อินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ "การเลือกตั้งท้องถิ่น" สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬ

 


ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561