เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
 
 

 

 


  วัน จันทร์ ที่ 24 มกราคม 2565 นายสุวรรณา กุมภิโร น...
   
  วันที่ อาทิตย์ ที่ 23 มกราคม 2565 เจ้าหน้าหน่วยกู้...
   
  วัน เสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่งานป้องกันร...
   
  วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลป่งไฮ ได้ท...
   


 
อินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ "การเลือกตั้งท้องถิ่น" สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬ
ดีวีดีสารคดีวิทยุต้นแบบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น

 


ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561