เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
 
 

 

 


  วันที่ 8 ธันวาคม 2565 งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลป่งไฮ...
   

วันที่ 8 ธ.ค.2565 สำนักปลัด งานสาธารณสุข และ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำความสะอาดตลาดเทศบาลตำ...

  วันจันทร์ที่ 5 ธ.ค. 65 นางวาสนา ไชยเดช รองนายกเทศม...
    วันจันทร์ที่ 5 ธ.ค. 65 เวลา 08.00 น. นางวาสนา ไชยเดช รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร ทต.ป่งไฮ พร้อ...
  งานกีฬากลุ่มโรงเรียนป่งไฮ-น้ำจั้น และกลุ่มเซกา02 ป...
    ท่านนายกสุวรรณา กุมภิโร นายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดงานกีฬากลุ่มโรงเรียนป่งไฮ-น...
  ท่านนายกสุวรรณา กุมภิโร นายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ ได้ร...
    กีฬาเป็นยาวิเศษ🎉⚽️🏃‍♂️ ท่านนายกสุวรรณา กุมภิโร นา...
 


 
คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ ชุด เทศบาลคืออะไร?
อินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ "การเลือกตั้งท้องถิ่น" สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬ

 


ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561