เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
 
 

 

 


  วันที่ 23 กันยายน เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ประชุมจ...
   
  วันที่ 17 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลป่งไฮร่วมมอบถุงน้...
   

นายกสุวรรณา กุมภิโร นายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ มอบหมายให้ท่านรองประดิษฐ์ เหลาคำ ท่านเลขาตอม หารธงชัย&n...

  วันที่ 16 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรร...
   
  วันที่ 15 กันยายน 2564 ภาพกิจกรรมลงพื้นที่ซ่อมบำรุ...
   

ท่านนายกสุวรรณา กุมภิโร นายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ มอบหมายให้ท่านที่ปรึกษาชาญชัย จิระพร ท่านประธานสภาก... 
อินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ "การเลือกตั้งท้องถิ่น" สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬ
ดีวีดีสารคดีวิทยุต้นแบบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น

 


ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561