เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 284 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาก่อสร้าง อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลป่งไฮ [ 26 เม.ย. 2566 ]3
2 ประกาศร่างวิจารณ์ก่อสร้าง อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลป่งไฮ [ 20 เม.ย. 2566 ]1
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๕๐ บึงกาฬ [ 19 เม.ย. 2566 ]2
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2566 ]4
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2566 ]3
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2566 ]1
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2566 ]1
8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๑๖๒๓ บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2566 ]2
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๔๐๘๖ บึง [ 18 เม.ย. 2566 ]1
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บค ๖๕๕๒ บึงกาฬ [ 18 เม.ย. 2566 ]2
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเสริมไหล่ทางคอนกรีเสริมเหล็กพร้อมเสริมผิวลาดยาง แบบ Para Asphalt Concrete ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองชัยวาน หมู่ 3 [ 10 เม.ย. 2566 ]2
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง (v.๓) บรรจุ ๖,๐๐๐ ฉบับต่อ ๑ กล่อง [ 4 เม.ย. 2566 ]2
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง (v.๓) บรรจุ ๖,๐๐๐ ฉบับต่อ ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2566 ]1
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้ม [ 30 มี.ค. 2566 ]4
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2566 ]1
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับรับรองคณะประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบด้านสุขภาพ ๔D [ 28 มี.ค. 2566 ]1
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับรับรองคณะประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบด้านสุขภาพ ๔ D โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2566 ]2
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงเก็บอุปกรณ์ [ 27 มี.ค. 2566 ]1
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอัดอากาศ (ปั้มลม) [ 27 มี.ค. 2566 ]1
20 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี [ 24 มี.ค. 2566 ]2
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15