เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 23 ก.ย. 2565 ]62
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ต.ค. 2564 ]102
3 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]138
4 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2562 [ 29 มิ.ย. 2563 ]247
5 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน [ 29 มิ.ย. 2563 ]238
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ส่วนที่ 1) [ 24 มิ.ย. 2563 ]250
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ส่วนที่ 2) [ 24 มิ.ย. 2563 ]210
8 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ส่วนที่ 3) [ 24 มิ.ย. 2563 ]210
9 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ส่วนที่ 4) [ 24 มิ.ย. 2563 ]205
10 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า1-65 [ 27 พ.ย. 2561 ]293
11 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า66-130 [ 27 พ.ย. 2561 ]265