เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ วันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 [ 13 มิ.ย. 2565 ]69
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 [ 13 มิ.ย. 2565 ]69
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 [ 13 มิ.ย. 2565 ]61
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 [ 13 มิ.ย. 2565 ]60
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 [ 13 มิ.ย. 2565 ]66
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 [ 13 มิ.ย. 2565 ]72
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 31 พ.ค. 2564 ]145
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 16 พ.ค. 2564 ]141
9 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ ครั้งแรก ประจำปี ๒๕๖๔ [ 10 พ.ค. 2564 ]145
10 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]156
11 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]153
12 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]146
13 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 11 ธ.ค. 2563 ]151
14 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]170
15 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 20 พ.ย. 2563 ]151
16 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 13 พ.ย. 2563 ]138
17 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ [ 27 ต.ค. 2563 ]173
18 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]153
19 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 25 ก.ย. 2563 ]145
20 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]138
 
หน้า 1|2