เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]7
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 เม.ย. 2566 ]10
3 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) พ.ศ. 2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]7
4 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy [ 17 เม.ย. 2566 ]7
5 การสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy) [ 30 ม.ค. 2566 ]6
6 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาน ประจำปี 2564 [ 22 มี.ค. 2565 ]117
7 นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy [ 28 ม.ค. 2565 ]83
8 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]111
9 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่องมาตรการในการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ 2564 [ 25 ส.ค. 2564 ]59
10 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่องมาตรการการใช้ดุลยพินิจ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]58
11 ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งการทุจริต หรือตรวจสอบพบการทุจริต พ.ศ.2564 [ 20 พ.ค. 2564 ]59
12 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม ในการส่งเสริมความโปรรงใสและป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2654 [ 20 พ.ค. 2564 ]59
13 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่องมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2564 [ 20 พ.ค. 2564 ]61
14 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]67
15 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พ.ศ. 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]52
16 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่องมาตราการป้องกันการรับสินบน พ.ศ. 2564 [ 24 มี.ค. 2564 ]57
17 รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]129
18 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]130
19 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ 2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]126
20 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม ในการส่งเสริมความโปรรงใสและป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]134
 
หน้า 1|2