เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 6 ม.ค. 2566 ]7
2 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 5 ม.ค. 2566 ]7
3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 26 ธ.ค. 2565 ]5
4 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 พ.ย. 2565 ]10
5 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 6 ) ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 [ 6 ก.ค. 2565 ]73
6 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 [ 6 ก.ค. 2565 ]56
7 เรื่อง การจัดทำประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ 2562 [ 6 ก.ค. 2565 ]61
8 เรื่องการจัดทำประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ 2563 [ 6 ก.ค. 2565 ]58
9 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 6 ) ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 [ 6 ก.ค. 2565 ]67
10 คำสั่งเทศบาลตำบลป่งไฮ ที่ 702/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 มิ.ย. 2565 ]57
11 คำสั่งเทศบาลตำบลป่งไฮที่703/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง [ 29 มิ.ย. 2565 ]62
12 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 7 ม.ค. 2565 ]3
13 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]110
14 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 22 ต.ค. 2564 ]100
15 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 20 ต.ค. 2564 ]97
16 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 20 ต.ค. 2564 ]92
17 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 20 ต.ค. 2564 ]86
18 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 20 ต.ค. 2564 ]93
19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]101
20 คำสั่งเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเดินทางไปราชการ [ 3 พ.ค. 2564 ]194
 
หน้า 1|2|3