เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
  โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งในกา...[วันที่ 2023-05-25][ผู้อ่าน 14]
 
  ประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป...[วันที่ 2023-05-10][ผู้อ่าน 17]
 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง...[วันที่ 2023-04-26][ผู้อ่าน 28]
 
  โครงป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต...[วันที่ 2023-04-11][ผู้อ่าน 47]
 
   นายมาลัยวรณ์ ตั้งอรุณสวัสดิ์ ผู้ตรวจการเลือกตั้งป...[วันที่ 2023-04-11][ผู้อ่าน 42]
 
  พิธี [วันที่ 2023-04-06][ผู้อ่าน 29]
 
  นางอัญฉรา ประทุมศรี รองปลัดเทศบาลตำบลป่งไฮ ร่วมปล่...[วันที่ 2023-04-05][ผู้อ่าน 52]
 
  โครงการช่วยเหลือผู้เสพยา/ผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ฟื้นฟ...[วันที่ 2023-03-29][ผู้อ่าน 39]
 
  ประเมินสถานพัฒนาปฐมวัยต้นแบบด้านสุขภาพ 4D จากศูนย์...[วันที่ 2023-03-29][ผู้อ่าน 35]
 
  ประชุมโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามทุจริต...[วันที่ 2023-03-28][ผู้อ่าน 16]
 
  วันพุธ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566 [วันที่ 2023-03-22][ผู้อ่าน 15]
 
  วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจ...[วันที่ 2023-03-18][ผู้อ่าน 20]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25