วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดบูธ,บอร์ดนิทรรศการ ดอกไม้ อุปกรณ์ตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อกระดาษ A๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อซื้อตู้เชื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ซื้อกระดาษ A4 25 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่งไฮ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอบรมในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุเลือกตั้งนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอบรมในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง