เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 98 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 วัน พฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 ✨✨✨นายสุวรรณา กุมภิโร นายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ มอบหมายให้ #กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน( สมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ) ณ ห้องประชุมสิรินธารา [ 23 มิ.ย. 2565 ]4
2 ประกาศจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด เรื่องการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี ๒๕๖๕ [ 14 มิ.ย. 2565 ]13
3 กำหนดแผนออกบริการจัดเก็บค่าน้ำประปา ให้กับประชาชนในพื้นที่ ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 9 มี.ค. 2565 ]38
4 กำหนดแผนออกบริการจัดเก็บค่าน้ำประปา ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 7 ก.พ. 2565 ]35
5 กำหนดแผนออกบริการจัดเก็บค่าน้ำประปา ให้กับประชาชนในพื้นที่ ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]36
6 เปิดรับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน "อำเภอเซกา คัพ" ประจำปี ๒๕๖๕ [ 16 ธ.ค. 2564 ]71
7 โครงการขยายเครือข่ายข้อมูล ข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบล หมู่บ้าน [ 1 ธ.ค. 2564 ]84
8 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 29 พ.ย. 2564 ]90
9 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน ออกมาเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน [ 25 พ.ย. 2564 ]90
10 ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 20 ต.ค. 2564 ]93
11 ประกาศพื้นที่เตรียมการกำหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ตามพระราชบัญญัติสวงนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 19 ต.ค. 2564 ]81
12 ขอส่งประกาศเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน ๕ ปี [ 19 ต.ค. 2564 ]83
13 ประกาศ เทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลป่งไฮประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]80
14 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง ฐานในการคำนวนและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒ ครึ่งปีหลัง) [ 13 ส.ค. 2564 ]77
15 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]118
16 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ [ 27 ก.ค. 2564 ]98
17 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ก.ค. 2564 ]102
18 ภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 14 มิ.ย. 2564 ]1
19 ประชาสัมพันธ์งานเทศกิจ [ 2 มิ.ย. 2564 ]100
20 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น"พ้นภัย" [ 3 พ.ค. 2564 ]109
 
หน้า 1|2|3|4|5