เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]5
2 รายงานจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]115
3 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 พ.ค. 2564 ]144
4 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงพาราหมู่ที่๒ [ 3 ธ.ค. 2563 ]147
5 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]157
6 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบปราณรายจ่าย 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]206
7 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 1) [ 29 มิ.ย. 2563 ]196
8 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 2) [ 29 มิ.ย. 2563 ]208
9 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 3) [ 29 มิ.ย. 2563 ]212
10 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 4) [ 29 มิ.ย. 2563 ]204
11 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 [ 29 มิ.ย. 2563 ]216
12 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]262
13 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรืมเหล็ก สายบ้าน โนนตาผา ไป บ้าน ปรารถนาดี [ 11 เม.ย. 2562 ]312
14 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรืมเหล็ก สายบ้าน นายวิไล สิงห์แก้ว ไป บ้านนายช่วง ชารีพร หมู่ 3 [ 11 เม.ย. 2562 ]278
15 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรืมเหล็ก สายหน้าลานยาง หมู่ 3 [ 11 เม.ย. 2562 ]291
16 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรืมเหล็ก สายบ้าน วัดป่าดอนดูน บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ 6 [ 11 เม.ย. 2562 ]415
17 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรืมเหล็ก สายบ้าน นายสนิท ศรีพิทักษ์ ไป บึงสระคาม [ 11 เม.ย. 2562 ]302
18 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรืมเหล็ก สายบ้านนายบุญศรี นัยนิตย์ ไป บ้านนาง อรทัย [ 11 เม.ย. 2562 ]308
19 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรืมเหล็ก สายบ้านหนองชัยวานไป นา นายบุญทับ ขันทีท้าว หมู่ 15 [ 11 เม.ย. 2562 ]298
20 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรืมเหล็ก สายบ้าน แม่สอง แสงเพ็ง ไป บ้าน นายเทวฤทธิ์ กุลนาชัย หมู่ 13 [ 11 เม.ย. 2562 ]284
 
หน้า 1|2