เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 3 ก.พ. 2566 ]6
2 การขับเคลื่อนจริยธรรม [ 3 ก.พ. 2566 ]4
3 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2566 ]6
4 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2566 ]5
5 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2566 ]6