เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 222 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่งไฮ [ 26 ม.ค. 2564 ]183
162 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง กําหนดช่องทางสําหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ [ 12 ม.ค. 2564 ]62
163 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง กําหนดช่องทางสําหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ ฯ [ 12 ม.ค. 2564 ]67
164 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด [ 4 ม.ค. 2564 ]24
165 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่งไฮ ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 [ 26 พ.ย. 2563 ]234
166 เทศบาลตำบลป่งไฮ ขอประชาสัมพันธ์เเจ้งเตือนแรงดันไฟฟ้าตกและแรงดันไฟฟ้าไม่เสถียร ตามวันและเวลาตามหนังสือที่แจ้งมานี้ [ 9 พ.ย. 2563 ]501
167 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ [ 3 พ.ย. 2563 ]229
168 ประชาสัมพันธ์ระเบียบสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ ว่าด้วยให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาสภาเทศบาลตำบล พ.ศ.2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]159
169 ประกาศใช้เทศบัญญัติตำบลป่งไฮ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 ต.ค. 2563 ]238
170 การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการและเงินสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุ ปี 64 [ 15 ต.ค. 2563 ]60
171 ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ [ 8 ต.ค. 2563 ]226
172 การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ [ 8 ต.ค. 2563 ]223
173 ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปี 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]70
174 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่งไฮ [ 18 ก.ย. 2563 ]332
175 หนังสือขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 8 ก.ย. 2563 ]263
176 คำสั่งแต่งตั้งประธานสถาเทศบาลตำบลป่งไฮ+รองประธานสภา [ 3 ก.ย. 2563 ]740
177 ประกาศองค์การบริหารตำบลป่งไฮ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]277
178 การประหยัดพลังงานไฟฟ้า [ 27 ส.ค. 2563 ]182
179 ตารางปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ปรำจำศูย์ ปภ [ 20 ส.ค. 2563 ]176
180 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์การสรรหาและเลือสรรเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่น [ 18 ส.ค. 2563 ]259
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12