เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ