เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รณรงค์ห่างไกล ไข้เลือดออก

    รายละเอียดข่าว

“ไข้เลือดออก” มีสาเหตุมาจากยุงลายเป็นพาหะนำโรค ดังนั้นต้องกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชน
• ควรนอนในมุ้งหรือติดมุ้งลวดเพื่อป้องกันยุงเข้ามาในบ้าน
• แต่งกายมิดชิด สวมเสื้อและกางเกงขายาวเมื่อออกนอกบ้าน
• ดูแลความสะอาดปรับสภาพแวดล้อมบริเวณบ้านให้ปราศจากภาชนะที่มีน้ำขังได้ เช่น ยางรถยนต์ จาน ชามเก่าที่วางทิ้งไว้
• เลี้ยงปลาขนาดเล็กในบ่อหรืออ่างน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำหรือตัวอ่อนของยุงลาย เช่น ปลาหางนกยูง
• ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้านให้เป็นระเบียบ
• 3 เก็บ : เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย และเก็บน้ำ ปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยน

     เอกสารประกอบ

รณรงค์ห่างไกล ไข้เลือดออก
 
รณรงค์ห่างไกล ไข้เลือดออก
รณรงค์ห่างไกล ไข้เลือดออก
    วันที่ลงข่าว
: 26 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ