เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ว่าง สังกัด กองช่าง เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ

เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ว่าง

สังกัด กองช่าง เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ              เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ว่าง สังกัด กองช่าง เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ