เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่องผลการคัดเลือกที่ดินและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ 1

    รายละเอียดข่าว

ขอความร่วมมือปิดประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ผลการคัดเลือกที่ดินและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ    เอกสารประกอบ

เรื่องผลการคัดเลือกที่ดินและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ