เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ 15 บ้านหนองชัยวานใต้

    รายละเอียดข่าว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ 15 บ้านหนองชัยวานใต้

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  e-bidding   ประกาศ ณ วันที่   21  มกราคม 2562     เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ 15 บ้านหนองชัยวานใต้
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง