เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่องรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่องรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่องรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ