เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่องนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566    เอกสารประกอบ

ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ