เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 230 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศพื้นที่เตรียมการกำหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ตามพระราชบัญญัติสวงนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 19 ต.ค. 2564 ]155
142 ขอส่งประกาศเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน ๕ ปี [ 19 ต.ค. 2564 ]208
143 เอกสารแผ่นพับสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ [ 10 ต.ค. 2564 ]17
144 ประกาศ เทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลป่งไฮประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]155
145 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง ฐานในการคำนวนและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒ ครึ่งปีหลัง) [ 13 ส.ค. 2564 ]210
146 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]280
147 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ [ 27 ก.ค. 2564 ]180
148 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ก.ค. 2564 ]169
149 ภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 14 มิ.ย. 2564 ]72
150 ประชาสัมพันธ์งานเทศกิจ [ 2 มิ.ย. 2564 ]222
151 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น"พ้นภัย" [ 3 พ.ค. 2564 ]217
152 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 พ.ค. 2564 ]182
153 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าและบริการจังหวัดบึงกาฬ [ 3 พ.ค. 2564 ]225
154 แจ้งผลการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ [ 27 เม.ย. 2564 ]188
155 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ [ 23 เม.ย. 2564 ]224
156 การขยายระยะเวลาการประกาศสถาณการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่๑๑) [ 23 เม.ย. 2564 ]212
157 กฏกระทรวงกำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารพ.ศ.๒๕๖๔และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรองและการออกใบแทนตามกฎหมายว่าด้วยการคว [ 23 เม.ย. 2564 ]200
158 เน้นย้ำแนวทางการปฎิบัติงานของที่ทำการปกครองอำเภอสำหรับการบริหารสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในระดับพื้นที่ [ 23 เม.ย. 2564 ]201
159 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ [ 23 เม.ย. 2564 ]208
160 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่งไฮ [ 7 เม.ย. 2564 ]204
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12