เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 234 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ [ 6 ก.ค. 2565 ]94
122 วัน พฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 ✨✨✨นายสุวรรณา กุมภิโร นายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ มอบหมายให้ #กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน( สมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ) ณ ห้องประชุมสิรินธารา [ 23 มิ.ย. 2565 ]164
123 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 17 มิ.ย. 2565 ]24
124 ประกาศจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด เรื่องการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี ๒๕๖๕ [ 14 มิ.ย. 2565 ]580
125 โครงการส่งเสริมอาชีพการทำปลาส้มแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ปีงบประมาณ 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]20
126 ควบคุมการบริโภคยาสูบและคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่เทศบาลตำบลป่งไฮ [ 18 พ.ค. 2565 ]41
127 ขอเชิญประชุมสภาสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 27 เม.ย. 2565 ]20
128 ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮสมัยที่ 2 [ 22 เม.ย. 2565 ]29
129 กำหนดแผนออกบริการจัดเก็บค่าน้ำประปา ให้กับประชาชนในพื้นที่ ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 9 มี.ค. 2565 ]174
130 แจ้งกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 [ 22 ก.พ. 2565 ]20
131 แจ้งกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 [ 22 ก.พ. 2565 ]17
132 กำหนดแผนออกบริการจัดเก็บค่าน้ำประปา ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 7 ก.พ. 2565 ]162
133 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮและสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยที่1ประจำปี2566 [ 7 ก.พ. 2565 ]17
134 ขอเชิญประชุมสภาสามัญประจำปี2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]15
135 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]17
136 การนัดประชุมเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]15
137 กำหนดแผนออกบริการจัดเก็บค่าน้ำประปา ให้กับประชาชนในพื้นที่ ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]138
138 ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 ธ.ค. 2564 ]19
139 เปิดรับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน "อำเภอเซกา คัพ" ประจำปี ๒๕๖๕ [ 16 ธ.ค. 2564 ]165
140 โครงการขยายเครือข่ายข้อมูล ข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบล หมู่บ้าน [ 1 ธ.ค. 2564 ]223
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12