เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 222 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักดงานจ้างของเทศบาลตำบลป่งไฮ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 ส.ค. 2565 ]94
102 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการของเทศบาลตำบลป่งไฮ [ 17 ส.ค. 2565 ]78
103 ขอเชิญประชุมสภาสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 11 ส.ค. 2565 ]14
104 ประกาศเทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียภานในอาคาร พ.ศ.2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]78
105 ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่องการนัดประชุมเรียกสมัยสามัญ สมัยที่ 3 [ 29 ก.ค. 2565 ]15
106 การรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย หรือการรายงานแบบ ทส. 2 ทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ [ 21 ก.ค. 2565 ]17
107 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 19 ก.ค. 2565 ]19
108 ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดบึงกาฬและยุติธรรมพบประชาชน [ 11 ก.ค. 2565 ]74
109 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ [ 6 ก.ค. 2565 ]93
110 วัน พฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 ✨✨✨นายสุวรรณา กุมภิโร นายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ มอบหมายให้ #กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน( สมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ) ณ ห้องประชุมสิรินธารา [ 23 มิ.ย. 2565 ]150
111 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 17 มิ.ย. 2565 ]23
112 ประกาศจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด เรื่องการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี ๒๕๖๕ [ 14 มิ.ย. 2565 ]496
113 โครงการส่งเสริมอาชีพการทำปลาส้มแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ปีงบประมาณ 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]18
114 ควบคุมการบริโภคยาสูบและคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่เทศบาลตำบลป่งไฮ [ 18 พ.ค. 2565 ]39
115 ขอเชิญประชุมสภาสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 27 เม.ย. 2565 ]17
116 ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮสมัยที่ 2 [ 22 เม.ย. 2565 ]27
117 กำหนดแผนออกบริการจัดเก็บค่าน้ำประปา ให้กับประชาชนในพื้นที่ ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 9 มี.ค. 2565 ]171
118 แจ้งกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 [ 22 ก.พ. 2565 ]17
119 แจ้งกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 [ 22 ก.พ. 2565 ]15
120 กำหนดแผนออกบริการจัดเก็บค่าน้ำประปา ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 7 ก.พ. 2565 ]159
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12