เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 222 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]15
42 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เขตเลือกตั้งที่ ๔ อำเภอเซกา (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) [ 11 พ.ค. 2566 ]28
43 กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ [ 2 พ.ค. 2566 ]33
44 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง 1 [ 2 พ.ค. 2566 ]28
45 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง 2 [ 2 พ.ค. 2566 ]25
46 ประกาศประกวดราคาก่อสร้าง อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลป่งไฮ [ 26 เม.ย. 2566 ]23
47 ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]25
48 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]21
49 ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat stroke) [ 21 เม.ย. 2566 ]25
50 โรคอุจจาระร่วงในช่วงฤดูร้อน [ 21 เม.ย. 2566 ]19
51 ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ(กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) [ 20 เม.ย. 2566 ]38
52 ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]19
53 ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]17
54 ประกาศร่างวิจารณ์ก่อสร้าง อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลป่งไฮ [ 20 เม.ย. 2566 ]18
55 รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน [ 18 เม.ย. 2566 ]21
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเสริมไหล่ทางคอนกรีเสริมเหล็กพร้อมเสริมผิวลาดยาง แบบ Para Asphalt Concrete ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองชัยวาน หมู่ 3 [ 10 เม.ย. 2566 ]19
57 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ 5 เม.ย. 2566 ]22
58 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของเทศบาลตำบลป่งไฮ [ 4 เม.ย. 2566 ]40
59 นายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮลาออกจากตำแหน่ง [ 3 เม.ย. 2566 ]41
60 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]35
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12