เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 222 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 18 ส.ค. 2566 ]37
22 เรื่องผลการคัดเลือกที่ดินและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ 1 [ 16 ส.ค. 2566 ]35
23 เรื่อง ผลการคัดเลือกที่ดินและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ 2 [ 16 ส.ค. 2566 ]26
24 ผลการคัดเลือกที่ดินและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ 3 [ 16 ส.ค. 2566 ]26
25 เรื่อง ผลการคัดเลือกที่ดินและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ 4 [ 16 ส.ค. 2566 ]23
26 เรื่อง ผลการคัดเลือกที่ดินและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ 5 [ 16 ส.ค. 2566 ]23
27 เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]31
28 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]22
29 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 24 ก.ค. 2566 ]19
30 รายงานสรุปผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ของเทศบาลตำบลป่งไฮ [ 18 ก.ค. 2566 ]24
31 ประชาสัมพันธ์กำหนดเขตควบคุมการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช [ 12 ก.ค. 2566 ]25
32 แนวทางการลด การลดก๊าซเรือนกระจก [ 7 ก.ค. 2566 ]24
33 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]25
34 “ThaID” หรือ "ไทยดี" สิ่งแทนเอกลักษณ์ดิจิทัลสำหรับการยืนยันตัวตน เพื่อการทำธุรกรรมทางดิจิทัล [ 20 มิ.ย. 2566 ]28
35 สำมะโนการเกษตร คืออะไร? [ 16 มิ.ย. 2566 ]28
36 ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่ [ 13 มิ.ย. 2566 ]20
37 เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]17
38 โรคไข้เลือดออกคืออะไร❓ [ 1 มิ.ย. 2566 ]22
39 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 วันงดสูบบุหรี่โลก [ 31 พ.ค. 2566 ]22
40 สรุปผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 อย่างไม่เป็นทางการ [ 29 พ.ค. 2566 ]33
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12