เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 222 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ จึงขอเชิญชวนประชาชน ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยให้จัดทำความคิดเห็น [ 14 ส.ค. 2563 ]595
182 โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๒ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ [ 3 ก.ค. 2563 ]299
183 แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความรู้วาตภัย อุทกภัย [ 10 มิ.ย. 2563 ]178
184 ศูนย์เพาะแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ความดี องค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ [ 7 พ.ค. 2563 ]285
185 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจิญพระชนมายุ 65 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2563 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม องค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ [ 2 เม.ย. 2563 ]479
186 ทำความสะอาดศุนย์เด็กเล็กวัดเวฬุวัณ [ 26 มี.ค. 2563 ]378
187 โรงเรียนผู้สูงอายุ (ครั้งที่4) [ 26 มี.ค. 2563 ]263
188 ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแก่งทราย [ 26 มี.ค. 2563 ]275
189 เปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า( COVID-19)และจัดทำหน้ากากผ้า [ 13 มี.ค. 2563 ]263
190 โครงการรณงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 13 มี.ค. 2563 ]275
191 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ป่งไฮคัพ" ครั้งที่ 18 ปีงบประมาณ 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]285
192 ฝึกอบรม อปพร. (หลักสูตรจัดตั้ง) รุ่นที่ 3 ปี2563 [ 8 ก.พ. 2563 ]266
193 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ [ 28 ม.ค. 2563 ]321
194 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ [ 27 ม.ค. 2563 ]237
195 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 1 ม.ค. 2563 ]275
196 องค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 1 พ.ย. 2562 ]346
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ 15 [ 17 ก.ย. 2562 ]231
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขยายไหล่ทางถนนสายหลัก บ้านท่าเชียงเครือ หมู่ 2 [ 10 ก.ย. 2562 ]257
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วางท่อระบายน้ำภายในหมุ่บ้าน พร้อมบ่พักน้ำ บ้านโนนตาผา หมู่ 12 [ 9 ก.ย. 2562 ]306
200 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ เรื่อง ประชาสัทพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัย์สิน [ 2 ก.ย. 2562 ]116
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12