เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 106 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศองค์การบริหารตำบลป่งไฮ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]182
62 การประหยัดพลังงานไฟฟ้า [ 27 ส.ค. 2563 ]102
63 ตารางปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ปรำจำศูย์ ปภ [ 20 ส.ค. 2563 ]99
64 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์การสรรหาและเลือสรรเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่น [ 18 ส.ค. 2563 ]181
65 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ จึงขอเชิญชวนประชาชน ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยให้จัดทำความคิดเห็น [ 14 ส.ค. 2563 ]374
66 โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๒ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ [ 3 ก.ค. 2563 ]201
67 แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความรู้วาตภัย อุทกภัย [ 10 มิ.ย. 2563 ]101
68 ศูนย์เพาะแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ความดี องค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ [ 7 พ.ค. 2563 ]209
69 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจิญพระชนมายุ 65 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2563 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม องค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ [ 2 เม.ย. 2563 ]286
70 ทำความสะอาดศุนย์เด็กเล็กวัดเวฬุวัณ [ 26 มี.ค. 2563 ]288
71 โรงเรียนผู้สูงอายุ (ครั้งที่4) [ 26 มี.ค. 2563 ]181
72 ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแก่งทราย [ 26 มี.ค. 2563 ]197
73 เปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า( COVID-19)และจัดทำหน้ากากผ้า [ 13 มี.ค. 2563 ]180
74 โครงการรณงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 13 มี.ค. 2563 ]194
75 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ป่งไฮคัพ" ครั้งที่ 18 ปีงบประมาณ 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]204
76 ฝึกอบรม อปพร. (หลักสูตรจัดตั้ง) รุ่นที่ 3 ปี2563 [ 8 ก.พ. 2563 ]188
77 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ [ 28 ม.ค. 2563 ]197
78 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ [ 27 ม.ค. 2563 ]193
79 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 1 ม.ค. 2563 ]130
80 องค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 1 พ.ย. 2562 ]207
 
|1|2|3หน้า 4|5|6