เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ เรื่องริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง