เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


วัน พฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 ✨✨✨นายสุวรรณา กุมภิโร นายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ มอบหมายให้ #กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน( สมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ) ณ ห้องประชุมสิรินธารา

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ วัน พฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 ✨✨✨นายสุวรรณา กุมภิโร นายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ มอบหมายให้ #กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน( สมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ) ณ ห้องประชุมสิรินธารา
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ