เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด เรื่องการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว

ประกาศจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด เรื่องการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี ๒๕๖๕

      ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ชุดที่ 50 ในการประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565ตามประกาศจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด เรื่องการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565

      สามารถดาวน์โหลด แบบขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2565 ได้ที่ http://www.munsaving.com/    เอกสารประกอบ ประกาศจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด เรื่องการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ