เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 106 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศ ส.ถ. ผ.ถ. สี่ทับสี่ เทศบาลตำบลป่งไฮ [ 19 ก.พ. 2564 ]139
42 ประกาศ ผ.ถ.สี่ทับห้า เทศบาลตำบลป่งไฮ [ 19 ก.พ. 2564 ]156
43 ประกาศ ส.ถ.สี่ทับห้า เขต 1 เทศบาลตำบลป่งไฮ [ 19 ก.พ. 2564 ]127
44 ประกาศ ส.ถ.สี่ทับห้า เขต 2 เทศบาลตำบลป่งไฮ [ 19 ก.พ. 2564 ]134
45 ประกาศ เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ [ 4 ก.พ. 2564 ]147
46 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่งไฮ [ 26 ม.ค. 2564 ]135
47 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง กําหนดช่องทางสําหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ [ 12 ม.ค. 2564 ]16
48 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง กําหนดช่องทางสําหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ ฯ [ 12 ม.ค. 2564 ]17
49 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่งไฮ ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 [ 26 พ.ย. 2563 ]160
50 เทศบาลตำบลป่งไฮ ขอประชาสัมพันธ์เเจ้งเตือนแรงดันไฟฟ้าตกและแรงดันไฟฟ้าไม่เสถียร ตามวันและเวลาตามหนังสือที่แจ้งมานี้ [ 9 พ.ย. 2563 ]275
51 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ [ 3 พ.ย. 2563 ]144
52 ประชาสัมพันธ์ระเบียบสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ ว่าด้วยให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาสภาเทศบาลตำบล พ.ศ.2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]89
53 ประกาศใช้เทศบัญญัติตำบลป่งไฮ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 ต.ค. 2563 ]152
54 การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการและเงินสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุ ปี 64 [ 15 ต.ค. 2563 ]16
55 ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ [ 8 ต.ค. 2563 ]149
56 การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ [ 8 ต.ค. 2563 ]175
57 ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปี 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]19
58 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่งไฮ [ 18 ก.ย. 2563 ]250
59 หนังสือขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 8 ก.ย. 2563 ]183
60 คำสั่งแต่งตั้งประธานสถาเทศบาลตำบลป่งไฮ+รองประธานสภา [ 3 ก.ย. 2563 ]475
 
|1|2หน้า 3|4|5|6