เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 101 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 14 มิ.ย. 2564 ]14
22 ประชาสัมพันธ์งานเทศกิจ [ 2 มิ.ย. 2564 ]114
23 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น"พ้นภัย" [ 3 พ.ค. 2564 ]123
24 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 พ.ค. 2564 ]118
25 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าและบริการจังหวัดบึงกาฬ [ 3 พ.ค. 2564 ]121
26 แจ้งผลการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ [ 27 เม.ย. 2564 ]113
27 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ [ 23 เม.ย. 2564 ]119
28 การขยายระยะเวลาการประกาศสถาณการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่๑๑) [ 23 เม.ย. 2564 ]120
29 กฏกระทรวงกำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารพ.ศ.๒๕๖๔และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรองและการออกใบแทนตามกฎหมายว่าด้วยการคว [ 23 เม.ย. 2564 ]111
30 เน้นย้ำแนวทางการปฎิบัติงานของที่ทำการปกครองอำเภอสำหรับการบริหารสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในระดับพื้นที่ [ 23 เม.ย. 2564 ]114
31 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ [ 23 เม.ย. 2564 ]107
32 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่งไฮ [ 7 เม.ย. 2564 ]110
33 คู่มือการสมัครรับเลือกตั้ง [ 11 มี.ค. 2564 ]100
34 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี [ 22 ก.พ. 2564 ]120
35 กำหนดแผนออกบริการจัดเก็บค่าน้ำประปา ให้กับประชาชนในพื้นที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 22 ก.พ. 2564 ]34
36 ประกาศ ส.ถ. ผ.ถ. สี่ทับสี่ เทศบาลตำบลป่งไฮ [ 19 ก.พ. 2564 ]122
37 ประกาศ ผ.ถ.สี่ทับห้า เทศบาลตำบลป่งไฮ [ 19 ก.พ. 2564 ]139
38 ประกาศ ส.ถ.สี่ทับห้า เขต 1 เทศบาลตำบลป่งไฮ [ 19 ก.พ. 2564 ]117
39 ประกาศ ส.ถ.สี่ทับห้า เขต 2 เทศบาลตำบลป่งไฮ [ 19 ก.พ. 2564 ]117
40 ประกาศ เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ [ 4 ก.พ. 2564 ]126
 
|1หน้า 2|3|4|5|6