เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 106 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ [ 14 ก.ย. 2565 ]8
2 เรื่อง การกำหนดพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะภายในเขตเทศบาล [ 5 ก.ย. 2565 ]16
3 ขั้นตอนการขออนุญาตใช้เสียง [ 31 ส.ค. 2565 ]14
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักดงานจ้างของเทศบาลตำบลป่งไฮ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 ส.ค. 2565 ]23
5 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการของเทศบาลตำบลป่งไฮ [ 17 ส.ค. 2565 ]18
6 ประกาศเทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียภานในอาคาร พ.ศ.2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]11
7 ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดบึงกาฬและยุติธรรมพบประชาชน [ 11 ก.ค. 2565 ]20
8 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ [ 6 ก.ค. 2565 ]25
9 วัน พฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 ✨✨✨นายสุวรรณา กุมภิโร นายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ มอบหมายให้ #กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน( สมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ) ณ ห้องประชุมสิรินธารา [ 23 มิ.ย. 2565 ]32
10 ประกาศจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด เรื่องการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี ๒๕๖๕ [ 14 มิ.ย. 2565 ]39
11 กำหนดแผนออกบริการจัดเก็บค่าน้ำประปา ให้กับประชาชนในพื้นที่ ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 9 มี.ค. 2565 ]76
12 กำหนดแผนออกบริการจัดเก็บค่าน้ำประปา ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 7 ก.พ. 2565 ]76
13 กำหนดแผนออกบริการจัดเก็บค่าน้ำประปา ให้กับประชาชนในพื้นที่ ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]71
14 เปิดรับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน "อำเภอเซกา คัพ" ประจำปี ๒๕๖๕ [ 16 ธ.ค. 2564 ]102
15 โครงการขยายเครือข่ายข้อมูล ข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบล หมู่บ้าน [ 1 ธ.ค. 2564 ]118
16 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 29 พ.ย. 2564 ]114
17 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน ออกมาเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน [ 25 พ.ย. 2564 ]115
18 ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 20 ต.ค. 2564 ]116
19 ประกาศพื้นที่เตรียมการกำหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ตามพระราชบัญญัติสวงนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 19 ต.ค. 2564 ]105
20 ขอส่งประกาศเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน ๕ ปี [ 19 ต.ค. 2564 ]117
 
หน้า 1|2|3|4|5|6