เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
รายงานการคลัง


รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ