เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
รายงานการคลัง


รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ประจำปี 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ