เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
รายงานการคลัง


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ