เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ


ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ ณ หอประชุมโรงเรียนป่งไฮราษฎร์สามัคคี

2023-05-25
2023-05-10
2023-04-26
2023-04-11
2023-04-11
2023-04-06
     พิธี
2023-04-05
2023-03-29
2023-03-29
2023-03-28