เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
 


โครงป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566


วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566

เทศบาลตำบลป่งไฮ โดย นางอัญฉรา ประทุมศรี รองปลัดเทศบาลตำบลป่งไฮ รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลป่งไฮ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรป่งไฮ อสม. อปพร. และจิตอาสา ร่วมเปิดโครงป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566ครับ

2023-05-25
2023-05-10
2023-04-26
2023-04-11
2023-04-11
2023-04-06
     พิธี
2023-04-05
2023-03-29
2023-03-29
2023-03-28