เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตราชการ

    รายละเอียดข่าว

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตราชการ

    เอกสารประกอบ

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ