เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต


การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ